Pri pouku spoznavanje okolja smo pokazali, kako lahko s tako majhno digitalno tehnologijo, merimo vlažnost prsti v zemlji.

 V zemljo smo zabili dolga žebelja in nanj priključili Micro:bit. Izmerili smo vlažnost prsti suhe zemlje (v učilnici) in vlažnost zemlje pred našo šolo, ter ju primerjali. Ugotovili smo, da suha zemlja vsebuje prav tako nekaj količine vode, saj je v zraku okoli nas.