Smo osnovna šola Ivana Babiča Jagra Marezige.

V projektu Micro:bit na šoli smo sodelovali tudi z osnovno šolo Dekani.

Medprojektno smo se povezali tudi s projektom Kulturna dediščina.

Aktivnosti smo izvajali v drugi in tretji triadi pri predmetih računalništva, matematike, naravoslovja in glasbe. V začetku šolskega leta smo z lastnim nakupom pet micro:bitov, učencem omogočili uporabo le teh, pri interesni dejavnosti Robotika.

3D tiskanika, ki sta na voljo na obeh šolah, sta nam omogočila tudi izdelavo ohišij za micro:bit.

Pri pouku računalništva smo spoznali osnovno delovanje micro:bita.

AKTIVNOSTI, KI SMO JIH IZVAJALI:

  1. RAČUNANJE Z MICRO:BITI (2 učitelja, 24 učencev iz OŠ Marezige in 4 učenci iz OŠ Dekani):

Z naključnim generiranjem števil smo  v  4. razredu popestrili seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje.

S pomočjo učiteljice Lisan Vežnaver Hrvatin  smo sestavili program za množenje večmestnega števila z enomestnim številom.  Učenci so se naučili osnov programiranja in naprednega programiranja: pogojni stavki, zanke, uporabo in pomen spremenljivk.

Pri pouku matematike smo utrjevali znanje tako, da smo v skupinah reševali račune. Posamezen učenec je bral na glas večmestno število. Ostali v skupini so si število zapisali v zvezek. S pritiskom na gumb A, se  je prikazalo naključno naravno število do 10000, s pritiskom na gumb B pa enomestno število. Nakar smo števili zmnožili, delili, sešteli in odšteli.

  1. GLASBA (3 učitelji, 32 učencev iz OŠ Marezige in 3 učenca iz OŠ Dekani):

Učenci 5. razreda smo Mico:bite uporabili pri pouku naravoslovja in glasbe.

Šest učencev je pri interesni dejavnosti micro:bit z učiteljem Borisom Đukićem sestavilo melodijo pesmice Marko skače. Učenci so se naučili pravilnega zaporedja ukazov in povezave micro:bita z zunanjimi napravami (zvočnik).

S pomočjo učiteljice  Martine Maršič smo ostalim sošolcem  predstavili uporabo micro:bita pri pouku glasbe. Pesem smo predvajali preko zvočnikov, kateri so bili povezani na micro:bit.

  1. NARAVOSLOVJE (2 učitelja, 17 učencev iz OŠ Marezige):

Pri pouku naravoslovja in tehnike smo z učiteljico Nevenko Šergon Omahen pokazali, kako lahko s pomočjo micro:bita  merimo vlažnost prsti v zemlji.

Večja kot je prikazana številka na micro:bitu, bolj vlažna je prst.

V učilnici smo izmerili vlažnost prsti v lončku z zelo suho zemljo. Nato smo se odpravili pred šolo in izmerili vlažnost prsti po dežju.

V zemljo smo zabili dolg žebelj in nanj priključili micro:bit. Učenci so si v zvezek zabeležili dobljene podatke.

  1. MEDPROJEKTNO POVEZOVANJE (2 učitelja, 23 učencev iz OŠ Marezige in 5 učencev iz OŠ Dekani):

Naša šola je vključena v projekt kulturne dediščine. V ta namen nam šolsko steno v jedilnici krasi 150-let stara ura. Obešena je bila v enem od samostanov v Milanu in velja za repliko prve ure na zaskočni mehanizem.

Ker smo vključeni tudi v projekt Micro:bit na šoli, smo se  medprojektno povezali. Želeli smo  pokazati, kako napredujemo z uporabo digitalne tehnologije.

 Z nadgradnjo programa, ki šteje vsak premik roke smo sestavili digitalno uro na micro:bitu.

Učenci so se naučili osnov programiranja in naprednega programiranja: prikaz ure (12 urni ali 24 urni), pogojni stavki, zanke, uporabo in pomen spremenljivk, nastavitev območij, uporaba senzorjev.

Na micro:bitu je potrebno vsakič najprej nastaviti trenuten čas, nato pa sam šteje prihodnje ure in minute. Trenuten čas smo nastavili tako, da smo pritiskali na gumba A in B.

Z izdelavo spletne strani in video posnetka smo predstavili aktivnosti, ki smo jih izvajali na obeh šolah.

Predstavitev in ves ostali foto in video material je dosegljiv na spletni strani: http://microbit.osmarezige.si/

Opomba: Boris Đukić – koordinator projekta, Lisan Vežnaver Hrvatin – mentorica projekta.